Мартин Ангеловски

Број на голови 25

Трајче Трајков

Број на голови 8

Коте Јанакиевски

Број на голови 0

Анѓело Лазаревски

Број на голови 8

Александар Михајлов

Број на голови 3

Славчо Боневски

Број на голови 0

Никола Крстев

Број на голови 1

Давид Миладинов

Број на голови 5

Јовица Наумовски

Број на голови 5

Александар Тановски

Број на голови 6

Ѓорѓи Рајчиновски

Број на голови 0

Кристијан Тодоровски

Број на голови 0

Јован Нецковски

Број на голови 0

Стефан Петровски

Број на голови 3

Бојан Волчевски

Број на голови 11

Марио Атанасовски

Број на голови 1

Иле Никодиновски

Број на голови 7

Јетон Радмани

Број на голови 2