Мартин Ангеловски

Број на голови 17

Мартин Тодоровски

Број на голови 3

Никола Спасевски

Број на голови 3

Коте Јанакиевски

Број на голови 3

Дарко Димитриевски

Број на голови 0

Јовица Наумовски

Број на голови 10

Иле Никодиновски

Број на голови 7

Ненад Богдановиќ

Број на голови 15

Младен Ѓоргиоски

Број на голови 0

Александар Секуловски

Број на голови 0

Анџело Лазаревски

Број на голови 1

Бојан Волчевски

Број на голови 6

Давид Миладинов

Број на голови 2

Александар Тановски

Број на голови 4