Г

Иван Димитриевски

Број на голови 15

18

Тино Трајковски

Број на голови 24

06

Драганчо Ѓорѓиевски

Број на голови 4

3

Давид Насковски

Број на голови 2

09

Живко Котевски

Број на голови 9

10

Александар Јовчевски

Број на голови 8

05

Горан Бојковски

Број на голови 2

Наум Костовски

Број на голови 1

22

Бојан Станковиќ

Број на голови 3

18

Славче Стојковски

Број на голови 3

20

Мартин Мијалковски

Број на голови 2

26

Филип Петковски

Број на голови 5