Г

Иван Димитриевски

Број на голови 7

18

Тино Трајковски

Број на голови 12

06

Драганчо Ѓорѓиевски

Број на голови 0

3

Давид Насковски

Број на голови 1

09

Живко Котевски

Број на голови 3

10

Александар Јовчевски

Број на голови 2

05

Горан Бојковски

Број на голови 0

Наум Костовски

Број на голови 1

22

Бојан Станковиќ

Број на голови 0

18

Славче Стојковски

Број на голови 2

20

Мартин Мијалковски

Број на голови 2

26

Филип Петковски

Број на голови 4