Томи Илиевски

Број на голови 5

Бојан Симоновски

Број на голови 8

Дарко Стоилевски

Број на голови 13

Вилијам Митев

Број на голови 13

Ајет Новобрдалија

Број на голови 13

Наум Балдовски

Број на голови 5

Виктор Валканчев

Број на голови 0

Илија Мандаров

Број на голови 0

Илија Ќироски

Број на голови 0

Бојан Тодоровски

Број на голови 10

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 0

Драги Стојанов

Број на голови 0

Никола Анастасов

Број на голови 3

Хамза Јашари

Број на голови 6