Томи Илиевски

Број на голови 3

Бојан Симоновски

Број на голови 4

Дарко Стоилевски

Број на голови 3

Вилијам Митев

Број на голови 2

Ајет Новобрдалија

Број на голови 2

Наум Балдовски

Број на голови 2

Виктор Валканчев

Број на голови 0

Илија Мандаров

Број на голови 0

Илија Ќироски

Број на голови 0

Бојан Тодоровски

Број на голови 3

Ѓорѓи Поповски

Број на голови 0

Драги Стојанов

Број на голови 0

Никола Анастасов

Број на голови 1