Петре Даиловски

Број на голови 24

Мирко Богески

Број на голови 18

Дарко Цветкоски

Број на голови 0

Драган Брњарчевски

Број на голови 10

Ивица Алампиоски

Број на голови 13

Антонио Богдановски

Број на голови 13

Тони Брњарчевски

Број на голови 29

Роберт Тасевски

Број на голови 1

Мартин Толески

Број на голови 2

Симеон Коцевски

Број на голови 1

Никола Христовски

Број на голови 4

Дарко Илиевски

Број на голови 0

Горан Манасиевски

Број на голови 0

Нино Илиевски

Број на голови 1