Предраг Стојмировиќ

Број на голови 2

 Дарко Цветковски

Број на голови 0

  Драган Брњарчевски

Број на голови 1

Стефан Смилевски

Број на голови 0

Антонио Богдановски

Број на голови 3

Ивица Алампиоски

Број на голови 3

Роберт Тасевски

Број на голови 0

Тони Брњарчевски

Број на голови 4

 Андреј Синадиноски

Број на голови 0

Симеон Коцевски

Број на голови 0

 Велче Јордановски

Број на голови 0

  Горан Манасиевски

Број на голови 0

Ристе Ристевски

Број на голови 0

Александар Шикалевски

Број на голови 0

Златко Атанасовски

Број на голови 0

Давид Ристовски

Број на голови 0

Иван Георгиев

Број на голови 0

Даниел Боневски

Број на голови 8

Горан Бојковски

Број на голови 1