Петре Даиловски

Број на голови 18

Мирко Богески

Број на голови 8

Дарко Цветкоски

Број на голови 0

Драган Брњарчевски

Број на голови 4

Ивица Алампиоски

Број на голови 10

Антонио Богдановски

Број на голови 10

Тони Брњарчевски

Број на голови 18

Роберт Тасевски

Број на голови 1

Мартин Толески

Број на голови 2

Симеон Коцевски

Број на голови 1

Никола Христовски

Број на голови 4

Дарко Илиевски

Број на голови 0

Горан Манасиевски

Број на голови 0