Мирко Богески

Број на голови 8

Дарко Цветкоски

Број на голови 0

Драган Брњарчевски

Број на голови 11

Дарко Илиевски

Број на голови 0

Ивица Алампиоски

Број на голови 22

Антонио Богдановски

Број на голови 5

Тони Брњарчевски

Број на голови 32

Роберт Тасевски

Број на голови 0

Симеон Коцевски

Број на голови 1

Стефан Смилевски

Број на голови 2

Горан Манасиевски

Број на голови 1

Нино Илиевски

Број на голови 3

Златко Атанасоски

Број на голови 2

Дејан Нешиќ

Број на голови 1

Александар Шикалевски

Број на голови 1

Ристе Ристевски

Број на голови 3

Предраг Стојмировиќ

Број на голови 3

Никола Ристовски

Број на голови 3

Давид Ристовски

Број на голови 18

Иван Георгиев

Број на голови 3

Мартин Толевски

Број на голови 1