Бобан Јоноски

Број на голови 2

Љупчо Петрушевски

Број на голови 0

Гоце Игњатовски

Број на голови 0

Маријан Казаковски

Број на голови 0

Александар Божиков

Број на голови 1

Бојан Голабоски

Број на голови 3

Георги Божиков

Број на голови 3

Кире Крстевски

Број на голови 3

Филип Илиевски

Број на голови 17

Кристијан Панев

Број на голови 0

Игор Николовски

Број на голови 0

Сашо Мирчевски

Број на голови 0

Филип Таневски

Број на голови 0

Александар Валканов

Број на голови 0

Тони Котев

Број на голови 5

Лазар Божиновски

Број на голови 9

Кире Крстевски

Број на голови 1