Бобан Јоноски

Број на голови 0

Љупчо Петрушевски

Број на голови 0

Гоце Игњатовски

Број на голови 1

Маријан Казаковски

Број на голови 0

Александар Божиков

Број на голови 2

Бојан Голабоски

Број на голови 0

Георги Божиков

Број на голови 1

Кире Крстевски

Број на голови 0

Филип Илиевски

Број на голови 0

Кристијан Панев

Број на голови 6

Игор Николовски

Број на голови 0

Сашо Мирчевски

Број на голови 0

Филип Таневски

Број на голови 1

Александар Валканов

Број на голови 1

Тони Котев

Број на голови 0