Дејан Блажевски

Број на голови 5

Велко Серафимовски

Број на голови 1

Сашо Георгиев

Број на голови 0

Маријан Србиновски

Број на голови 2

Љупчо Павловиќ

Број на голови 5

Даниел Антовски

Број на голови 18

Сабит Хусеини

Број на голови 12

Тихо Фидановски

Број на голови 29

Гоце Крстевски

Број на голови 3

Азем Бучи

Број на голови 5

Филип Колеќески

Број на голови 4