12

Далибор Миленковски

Број на голови 0

04

Дејан Блажевски

Број на голови 4

08

Велко Серафимовски

Број на голови 6

03

Сашо Георгиев

Број на голови 2

10

Марјан Србиновски

Број на голови 2

05

Љупчо Павловиќ

Број на голови 10

11

Даниел Антовски

Број на голови 7

03

Сабит Хусеини

Број на голови 4

16

Златко Галамарев

Број на голови 1

79

Давор Калиновски

Број на голови 0

X

Јовица Илиевски

Број на голови 0

X

Тихо Фидановски

Број на голови 30

X

Дарко Петровски

Број на голови 0

X

Гоце Крстевски

Број на голови 2