Дејан Блажевски

Број на голови 0

Владимир Шмиковски

Број на голови 4

Сашо Георгиев

Број на голови 1

Маријан Србиновски

Број на голови 0

Љупчо Павловиќ

Број на голови 5

Даниел Антовски

Број на голови 4

Сабит Хусеини

Број на голови 2

Тихо Фидановски

Број на голови 0

Гоце Крстевски

Број на голови 5

Филип Димовски

Број на голови 9

Филип Колеќески

Број на голови 7

Бранко

Број на голови 0

Васко Мирчевски

Број на голови 1