Дејан Блажевски

Број на голови 1

Велко Серафимовски

Број на голови 0

Сашо Георгиев

Број на голови 0

Маријан Србиновски

Број на голови 0

Љупчо Павловиќ

Број на голови 0

Даниел Антовски

Број на голови 3

Сабит Хусеини

Број на голови 0

Тихо Фидановски

Број на голови 7

Гоце Крстевски

Број на голови 1

Азем Бучи

Број на голови 0