Бесмир Реџепи

Број на голови 1

Ергин Алими

Број на голови 11

Мустафа Ибраим

Број на голови 1

Џемаил Рамадани

Број на голови 6

Метим Рамадани

Број на голови 1

Мустафа Мустафа

Број на голови 5

Фуркан Фетаи

Број на голови 12

Ријад Даци

Број на голови 0

Адмир Халилович

Број на голови 5

Зекилија Елези

Број на голови 0

Амар Адеми

Број на голови 0

Муаз Салихи

Број на голови 6

Еркан Ибраими

Број на голови 2