Марко Неделковски

Број на голови 46

Ненад Стојкоски

Број на голови 6

Петар Стефановски

Број на голови 21

Дамјан Темелкоски

Број на голови 4

Филип Јаневски

Број на голови 2

Никола Игњатовски

Број на голови 3

Андреј Ацевски

Број на голови 9

Васко Ефтимовски

Број на голови 0

Мартин Ѓуровски

Број на голови 0

Славчо Стојкоски

Број на голови 1

Филип Зоксимовски

Број на голови 10

Стефан Младеновски

Број на голови 0

Дарко Најдовски

Број на голови 0

Дамјан Алексовски

Број на голови 3

Ангел Лозаноски

Број на голови 0

Спасе Жупаноски

Број на голови 0