Марко Неделковски

Број на голови 16

Ненад Стојкоски

Број на голови 5

Петар Стефановски

Број на голови 13

Дамјан Темелкоски

Број на голови 3

Филип Јаневски

Број на голови 1

Никола Игњатовски

Број на голови 1

Андреј Ацевски

Број на голови 2

Васко Ефтимовски

Број на голови 0

Мартин Ѓуровски

Број на голови 0

Славчо Стојкоски

Број на голови 1

Филип Зоксимовски

Број на голови 3

Стефан Младеновски

Број на голови 0

Дарко Најдовски

Број на голови 0

Дамјан Алексовски

Број на голови 0

Ангел Лозаноски

Број на голови 0

Спасе Жупаноски

Број на голови 0