Гоце Мојсоски

Број на голови 0

Лоренцо Никловски

Број на голови 11

Иван Стојчев

Број на голови 14

Анѓелчо Арсов

Број на голови 0

Петар Лефков

Број на голови 21

Васко Стефанов

Број на голови 0

Александар Стоилов

Број на голови 0

Ивица Јанковски

Број на голови 0

Александар Ѓоргиевски

Број на голови 3

Горан Стојанов

Број на голови 12

Антонио Фенов

Број на голови 0

Никола Јовановски

Број на голови 0

Димитар Иванов

Број на голови 6

Бојан Тимевски

Број на голови 1

Андреј Симоновски

Број на голови 4