Сашко Ангеловски

Број на погодоци 0

Даниел Стаменковски

Број на погодоци 21

Ненад Саздовски

Број на погодоци 17

Игор Минов

Број на погодоци 8

Стефан Стојановиќ

Број на погодоци 5

Филип Никодиновски

Број на погодоци 13

Боше Петровски

Број на погодоци 12

Дарко Анѓеловски

Број на погодоци 3

Дарко Стојановски

Број на погодоци 1

Гоце Андев

Број на погодоци 0