Антонио Петровски

Број на голови 0

Сашо Ангеловски

Број на голови 0

Даниел Стаменковски

Број на голови 0

Ненад Стојковски

Број на голови 1

Стефан Станојковиќ

Број на голови 1

Пеце Даилоски

Број на голови 0

Димче Андов

Број на голови 1

Валентино Трајковски

Број на голови 1

Андреј Наумовски

Број на голови 1

Ведат Арслан

Број на голови 0

Филип Никодиновски

Број на голови 0

Гоце Андев

Број на голови 0