Ненед Саздовски

Број на погодоци 7

Стефан Станоjковиќ

Број на погодоци 8

Боше Петровски

Број на погодоци 1

Филип Никодиновски

Број на погодоци 2

Дарко Ангеловски

Број на погодоци 4

Дарко Стојаноски

Број на погодоци 0

Сашко Ангеловски

Број на погодоци 0

Даниел Стаменковски

Број на погодоци 4

Гоце Андев

Број на погодоци 0

Игор Минов

Број на погодоци 0

Марко Николовски

Број на голови 2

Андреј Богдановиќ

Број на голови 0