Ненед Саздовски

Број на погодоци 20

Стефан Станоjковиќ

Број на погодоци 24

Боше Петровски

Број на погодоци 1

Филип Никодиновски

Број на погодоци 10

Дарко Ангеловски

Број на погодоци 8

Дарко Стојаноски

Број на погодоци 0

Петре Даиловски

Број на голови 11

Сашко Ангеловски

Број на погодоци 0

Даниел Стаменковски

Број на погодоци 19

Гоце Андев

Број на погодоци 0

Игор Минов

Број на погодоци 0

Марко Николовски

Број на голови 4

Андреј Богдановиќ

Број на голови 5

Иван Стојановски

Број на голови 3

Антонио Петровски

Број на голови 3