Дарко Крстевски

Број на голови 5

Мартин Дамески

Број на голови 32

Алпер Тахир

Број на голови 12

Игор Стојановски

Број на голови 18

Жарко Андреев

Број на голови 0

Ерсин Тахир

Број на голови 8

Влатко Блажевски

Број на голови 6

Филип Илиевски

Број на голови 2

Тигран Кандиќан

Број на голови 2

Самир Вели

Број на голови 6

Дејан Петковски

Број на голови 19

Марјан Атанасовски

Број на голови 1

Горан Трпчевски

Број на голови 1