01

Зоран Деспотовски

Број на голови 1

03

Зоран Саздовски

Број на голови 0

04

Александар Јоксимовски

Број на голови 0

10

Ѓоко Јанакиевски

Број на голови 2

11

Борис Трајковски

Број на голови 5

13

Тони Честојнов

Број на голови 0

Александар Крстевски

Број на голови 2

32

Диме Рошковски

Број на голови 1

13

Александар Боцевски

Број на голови 3

13

Гоце Димоски

Број на голови 0

5

Слаѓан Ѓоргиевски

Број на голови 8

5

Далибор Христов

Број на голови 5

5

Стефан Коцаре

Број на голови 3