Дарко Стојчевски

Број на голови 0

Горан Николовски

Број на голови 3

Јакуп Зекири

Број на голови 7

Беким Авдулаи

Број на голови 5

Саше Каровчевиќ

Број на голови 0

Аслан Бејта

Број на голови 2

Стојанче Величковски

Број на голови 1

Стефан Вангелски

Број на голови 0

Стефан Лазаревски

Број на голови 6

Бесим Муслиу

Број на голови 0

Авни Ајвази

Број на голови 10

Берат Јакупи

Број на голови 2

Стојанче Ивановски

Број на голови 36

Горан Христовски

Број на голови 1

Блерим Сали

Број на голови 4