Стефан Вангелски

Број на голови 7

Бесим Муслиу

Број на голови 3

Авни Ајвази

Број на голови 17

Беким Абдулаи

Број на голови 1

Горан Христовски

Број на голови 1

Јакуп Зекири

Број на голови 7

Горан Николовски

Број на голови 2

Стојанче Величковски

Број на голови 9

Горан Јовановски

Број на голови 0

Стефан Лазарески

Број на голови 10

Сашо Каровчевиќ

Број на голови 8

Александар Кокиновски

Број на голови 0

Арслан Бејта

Број на голови 6

Столе Ивановски

Број на голови 6